ZAKRES USŁUG

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu:

 • prawo administracyjne
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo budowlane
 • prawo cywilne
 • prawo materialne
 • prawo procesowe
 • prawo egzekucyjne
 • prawo gospodarcze
 • prawo gospodarki komunalnej
 • prawo gospodarki nieruchomościami
 • prawo handlowe
 • prawo lokalowe
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo rzeczowe
 • prawo spadkowe
 • prawo stowarzyszeń
 • prawo spółek osobowych i kapitałowych
 • prawo spółdzielcze
 • prawo ubezpieczeń majątkowych i osobowych
 • prawo zamówień publicznych
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
 • obsługa transakcji prywatyzacyjnych, reprywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych
 • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
 • kompleksowa obsługa spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomościami
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • sporządzanie umów i kontraktów
 • zabezpieczanie roszczeń i windykacja wierzytelności
 • sporządzenie opinii prawnych
 • kompleksowa obsługa spółek handlowych
 • tworzenie spółek handlowych
 • sprawy rozwodowe
 • sprawy spadkowe
 • sprawy majątkowe
 • sprawy rodzinne
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień z tytułu rożnego rodzaju wypadków
 • zasiedzenia

 

Zapraszamy!