Wynagrodzenie za świadczoną usługę uzależnione jest od jej zakresu oraz stopnia trudności. W zależności od indywidualnej umowy z klientem wynagrodzenie może być ryczałtowe lub określone stawką godzinową.
W każdym zakresie usług kancelaria stara się sprostać oczekiwaniom klienta.